Blog de justm0ouaa HΣY PÁSS PÁŚ TÁ ViiΣ Á CRiiTiiQÚΣR CAR SHÉRIΣ T'ΣS MÁL PLÁCÉ PǾÚR PÁRLΣY MÀLGRΣS TǾUS MΣS SǾUCiiS J'RΣPǾNDRÀiiS TǾUJǾURS " CÀ VÀ MΣRCii !!! "


[ Fermer cette fenêtre ]